کاشت ۱۰ اصله نهال به مناسبت روز درختکاری با حضور دکتر قره‌خانی، نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول، آیت‌الله حسینی شاهرودی نماینده مردم شریف استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری و دکتر سیدرضایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ۱۵ اسفند ۱۳۹۷


کاشت ۱۰ اصله نهال به مناسبت روز درختکاری با حضور دکتر قره‌خانی، نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول، آیت‌الله حسینی شاهرودی نماینده مردم شریف استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری و دکتر سیدرضایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول ۱۵ اسفند ۱۳۹۷