نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور لطف اله هنگی مدیر عامل پالایشگاه تهران و علیرضا صادق آبادی مدیر کل شرکت پالایش و پخش برگزار شد. دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 11:26


نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی صبح امروز با حضور لطف اله هنگی مدیر عامل پالایشگاه تهران و علیرضا صادق آبادی مدیر کل شرکت پالایش و پخش برگزار شد. دوشنبه 8 آبان 1396 ساعت 11:26