نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 21:07


نشست مشترک کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور رضا اردکانیان وزیر نیرو و معاونان این وزارتخانه برگزار شد. دوشنبه 29 آبان 1396 ساعت 21:07