نامه مجمع نمایندگان استان گلستان به همراه امضای دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول به وزیر ورزش و جوانان در مورد صحبت‌های توهین‌آمیر رئیس فدراسیون سوارکاری کشور به ترکمن‌ها نمایندگان گلستان خواستار شدیدترین برخورد ممکن شدند.


نامه مجمع نمایندگان استان گلستان به همراه امضای دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول به وزیر ورزش و جوانان در مورد صحبت‌های توهین‌آمیر رئیس فدراسیون سوارکاری کشور به ترکمن‌ها نمایندگان گلستان خواستار شدیدترین برخورد ممکن شدند.