رایزنی و حضور فعال دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی در جایگاه هیات رئیسه در راستای تنویر افکار و اعلام نارضایتی از طرح انتقال آب‌ دریای خزر


رایزنی و حضور فعال دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و سخنگوی کمیسیون انرژی در جایگاه هیات رئیسه در راستای تنویر افکار و اعلام نارضایتی از طرح انتقال آب‌ دریای خزر