دیدار مهم دکترقره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول باعلماوروحانیون شهرستان علی آبادکتول و استان گلستان در قم باحضور آیت الله حاج سیّدمرتضی میرکتولی رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن کریم وعضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سه شنبه ٧ اسفند ١٣٩٧


دیدار مهم دکترقره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول باعلماوروحانیون شهرستان علی آبادکتول و استان گلستان در قم باحضور آیت الله حاج سیّدمرتضی میرکتولی رئیس مجمع عالی تفسیر قرآن کریم وعضو مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم سه شنبه ٧ اسفند ١٣٩٧