دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و هدایتی کتولی فرماندار محترم با حضور در منزل شهید ٨ سال دفاع مقدس حجت الله مهدوی با خانواده معظم این شهید دیدار نمودند. ٢ اسفند ١٣٩٧


دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول و هدایتی کتولی فرماندار محترم با حضور در منزل شهید ٨ سال دفاع مقدس حجت الله مهدوی با خانواده معظم این شهید دیدار نمودند.  ٢ اسفند ١٣٩٧