جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول با دکتر قره خانی نماینده شهرستان و مهندس محبوبی سرپرست اداره راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص زیرسازی و آسفالت حاشیه جاده اصلی این شهر (ضلع غربی بلوار کشاورز)


جلسه اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول با دکتر قره خانی نماینده شهرستان و مهندس محبوبی سرپرست اداره راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص زیرسازی و آسفالت حاشیه جاده اصلی این شهر (ضلع غربی بلوار کشاورز)