جشن بزرگ خانواده والیبال استان گلستان باحضور دکترقره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول، مهندس کوسه‌غراوی نماینده محترم مردم مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه، گالیکش و مهندس ابراهیمی نماینده محترم رامیان، آزادشهر، مسئولین استانی و شهرستانی۱۴ اسفند ۱۳۹۷


جشن بزرگ خانواده والیبال استان گلستان باحضور دکترقره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول، مهندس کوسه‌غراوی نماینده محترم مردم مینودشت، کلاله، مراوه‌تپه، گالیکش و مهندس ابراهیمی نماینده محترم رامیان، آزادشهر، مسئولین استانی و شهرستانی۱۴ اسفند ۱۳۹۷