تجدید میثاق دکتر قره‌خانی، نماینده مردم شهیدپرور شهرستان علی آبادکتول و دکتر سیدرضایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول با شهدای گمنام آرمیده در دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول ۱۵ اسفند ۱۳۹۷


تجدید میثاق دکتر قره‌خانی، نماینده مردم شهیدپرور شهرستان علی آبادکتول و دکتر سیدرضایی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول با شهدای گمنام آرمیده در دانشگاه آزاد اسلامی علی آبادکتول ۱۵ اسفند ۱۳۹۷