با حضور دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول، هدایتی کتولی فرماندار، علما و روحانیون و مردم شهید پرور، یادواره شهدای روستای شیرنگ علیا در محل مسجد جامع این روستا برگزار شد. ٢ اسفند ١٣٩٧


با حضور دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول، هدایتی کتولی فرماندار، علما و روحانیون و مردم شهید پرور، یادواره شهدای روستای شیرنگ علیا در محل مسجد جامع این روستا برگزار شد.  ٢ اسفند ١٣٩٧