آیین گلریزان با هدف کمک به ایتام و نیازمندان به همت هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای بخش کمالان و دخانیات گلستان با حضور دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول در مجموعه ورزشی شهدای روستای محمدآبادکتول برگزار گردید. ۱۴ اسفند ۱۳۹۷


آیین گلریزان با هدف کمک به ایتام و نیازمندان به همت هیئت پهلوانی و زورخانه‌ای بخش کمالان و دخانیات گلستان با حضور دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول در مجموعه ورزشی شهدای روستای محمدآبادکتول برگزار گردید.  ۱۴ اسفند ۱۳۹۷