آغاز عملیات عمرانی سالن ورزشی چند منظوره روستای آزادتپه با پیگیری دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول و همکاری مدیرکل اداره ورزش و جوانان و رئیس اداره ورزش و جوانان در شهرستان


آغاز عملیات عمرانی سالن ورزشی چند منظوره روستای آزادتپه با پیگیری دکتر قره‌خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول و همکاری مدیرکل اداره ورزش و جوانان و رئیس اداره ورزش و جوانان در شهرستان