انتقال آب سرچشمه های زرین گل به سمنان ذخیرگاه سرخداری در گلستان را با خطر مواجه کرده است و این خیانتی بزرگ به مردم است.
اخبار

انتقال آب سرچشمه های زرین گل به سمنان ذخیرگاه سرخداری در گلستان را با خطر مواجه کرده است و این خیانتی بزرگ به مردم است.

1396/08/05

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان گفت: انتقال آب سرچشمه های زرین گل به سمنان ذخیرگاه سرخداری در گلستان را با خطر مواجه کرده است و این خیانتی بزرگ به مر...

پرهیز از تصمیمات جزیره ای و دوری از جدل های سیاسی الویت مجلس دهم/ بهبود اشتغال و معیشت مردم با اتکا براقتصاد مقاومتی
اخبار

پرهیز از تصمیمات جزیره ای و دوری از جدل های سیاسی الویت مجلس دهم/ بهبود اشتغال و معیشت مردم با اتکا براقتصاد مقاومتی

1396/08/05

منتخب مردم علی آباد کتول در مجلس دهم،گفت: اگر ما بخواهیم به یک تولید قابل قبول رسیده و از رکود خارج شویم و وضعیت اشتغال و معیشت مردم بهبود یابد باید ب...