جلسه غیرعلنی مجلس؛ ابتدای راه شفاف سازی الگوی قراردادهای IPC/ انتقال فناوری کلیدی‌ترین موضوع در قراردادهای جدید
اخبار

جلسه غیرعلنی مجلس؛ ابتدای راه شفاف سازی الگوی قراردادهای IPC/ انتقال فناوری کلیدی‌ترین موضوع در قراردادهای جدید

1396/08/08

  سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه جلسه غیرعلنی روز یک شنبه مجلس؛ مرحله‌ کوچکی از شفاف سازی الگوی قراردادهای IPC است، گفت: استفاده از همه فرص...