وزارت نیرو هیچ اراده‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد/ بوروکراسی اداری بخش خصوصی را هم ناامید کرد
اخبار

وزارت نیرو هیچ اراده‌ای برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ندارد/ بوروکراسی اداری بخش خصوصی را هم ناامید کرد

1396/08/06

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وزارت نیرو هیچ اراده ای برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ندارد، گفت: بوروکراسی اداری سبب انصراف بخ...