جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با مدیر بهره برداری آب و فاضلاب کشور
جلسات

جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با مدیر بهره برداری آب و فاضلاب کشور

1397/04/14

دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول، حسن هدایتی کتولی فرماندار شهرستان، مهندس شکیبافر مدیر آب و فاضلاب روستایی استان گلستان، مهندس ر...

پیام دعوت دکتر قره خانی نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی جهت حضور در راهپیمایی ٢٢ بهمن
پیام ها

پیام دعوت دکتر قره خانی نماینده مردم شهرستان علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی جهت حضور در راهپیمایی ٢٢ بهمن

1397/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم ٢٢ بهمن آینه تمام نمای سرافرازی و عزت ملتی بود که تنها راه نجات خود را رهایی از چنگال دژخیمان سرسپرده پهلوی و وحدت و همدلی د...