توضیحات مدیرعامل شرکت بهینه سازی سوخت درباره کاهش شدت انرژی/ پس از ۲ سال از اجرای برنامه ششم اتفاقی در حوزه حمل و نقل ریلی رخ نداد
اخبار

توضیحات مدیرعامل شرکت بهینه سازی سوخت درباره کاهش شدت انرژی/ پس از ۲ سال از اجرای برنامه ششم اتفاقی در حوزه حمل و نقل ریلی رخ نداد

1397/07/30

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، نشست امروز کمیسیون متبوعش با حضور مدیر عامل شرکت بهینه سازی سوخت درباره کاهش شدت انرژی را تشریح کرد. اسدالله قره خان...