جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.
جلسات

جلسه دکتر قره خانی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول برگزار گردید.

1397/08/01

جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه ک...

سومین نشست صمیمی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول و سخنگوی کمیسیون انرژی با اصحاب رسانه و مطبوعات
جلسات

سومین نشست صمیمی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول و سخنگوی کمیسیون انرژی با اصحاب رسانه و مطبوعات

1397/07/22

طلایه داران راستین خدمت به نظام خبر رسانی در جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر آن داشته اند که با تلاش وافر، جهان را به هاله از قداست در هم آمیزند تا...