جلسه دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار مزرعه کتول در شهرداری مزرعه کتول با موضوعات ذیل برگزار گردید.

۱- استقرار اورژانس در ۳ ماه آینده

۲- پیگیری چمن مصنوعی زمین فوتبال

۳- استقرار اداره برق در شهر مزرعه کتول

۴- کابلی کردن سیمهای رشته ایی برق در نقاط حادثه خیز شهری

۵- پیگیری آسفالت ضلع غربی شهر مزرعه کتول

۶- پیگیری ماشین آتش نشانی شهرداری مزرعه کتول


دوشنبه ٢٣ مهر ۱۳۹۷