سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی می گوید دولت وزیر ناشناخته برای وزارت اقتصاد انتخاب نکند و دست به آزمون و خطا در این عرصه نزند.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه قرار است وزیر اقتصاد را معرفی کند، بیان داشت: رئیس جمهور در دو دولت خود تا کنون دو وزیر اقتصادی معرفی کرده است که هر کدام از این وزرا ایراداتی داشته اند که وزیر اولی دیگر از سوی دولت معرفی نشد و وزیر دو از ناحیه مجلس استیضاح شد.

وزیر اقتصاد دانشگاهی باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی در مجلس با بیان اینکه باید وزیر برای وزارت اقتصادی معرفی شود که امتیازات و ویژگی هایی داشته باشد، توضیح داد: وزیر اقتصاد باید دارای اطلاعات علمی، دانشگاهی و به روز داشته باشد، در جریان تئوری های موفق اقتصادی و تئوری های منطبق با فرهنگ مردم ما و خصوصیات انقلابی باشد.

وزیر اقتصاد فرد شناخته شده ای باشد

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: وزیر باید با مباحث توسعه ای آشنا و با هدف گذاری به دنبال رشد اقتصادی باشد، از سوی دیگر انتظار می رود مطالعات بین المللی داشته باشد.

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید با فرمول های مختلف و موفق اقتصادی آشنا باشد، تاکید کرد: همچنین باید فردی برای وزارت اقتصادی معرفی شود که تیم اقتصادی دولت، نیروی دانشگاه و مدیران اقتصادی فعال در بخش خصوصی او را به عنوان صاحب نظر بپذیرند، به عبارتی دولت نباید فرد ناشناخته ای را انتخاب و در فضای اقتصادی دست به آزمون و خطا بزند.

استقلال رای مهمترین شاخه وزیر اقتصاد است

قره خانی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد باید استقلال رای داشته باشد، گفت: وزیر اقتصاد باید فردی باشد که اگر به نطقه ای رسید که می تواند با آن بخش اقتصاد کشور را نجات دهد و تحول آفرینی کند تا گره های کور باز شود باید روی نظر خود پافشاری کند، نباید تحت تاثیر نظرات دیگران باشد و با نظر هر فرد شرایط اقتصادی را به جهت های مختلف ببرد و در نهایت سرگردانی بماند و مشکلات عدیده برای کشور.

بیشتر بخوانید

تعلل دولت در معرفی وزرا برای تفکیک وزارتخانه ها است

وزیر اقتصاد باید تحصیلات اقتصاد داشته باشد

مدیر کم تجربه برای سمت وزیری نمی تواند کشور را از این وضعیت نجات دهد

این نماینده مجلس ادامه داد: بنابراین وزیری باید سکان اقتصادی کشور را در دست بگیرد که اعتماد به نفس دارد و در به اجرا در آوردن نظرات قابل قبول و مورد تایید صاحب نظران پافشاری می کند.

وزیر اقتصاد با مجلس تعامل کند

وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد باید اهل تعامل باشد، عنوان کرد: انتظار می رود وزیر اقتصاد با مجلس، قوای دیگر،  وزارتخانه ها و صاحب نظران اقتصادی تعامل داشته باشد، به طور مثال اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بارها به دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه ارز تذکر دادند اما گوش دولتی ها بدهکار این هشدار نبود تا آنکه مشکلاتی در بازار ارز ایجاد شد.

وزیر اقتصاد رئیس تیم اقتصادی دولت باشد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با تاکید براینکه باید در دولت جایگاهی برای وزیر اقتصاد قائل شد، بیان داشت: این درست نیست که رئیس کل بانک مرکزی مدیران بانک ها و سازمان های اقتصادی را تعیین کند اما در نهایت وزیر اقتصاد باید نسبت به عملکرد آنها به مجلس پاسخگو باشد، بایداین تعارضات در تصمیم گیری برطرف شود.

قره خانی در نهایت به افزایش اختیارات وزیر اقتصادی اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد باید رئیس تیم اقتصادی دولت باشد نه اینکه مشاور اقتصاد دولت بخواهد رهبری تیم را بر عهده بگیرد./