در روز‌ یکشنبه مورخ ١٣٩٧/٧/١جلسه خصوصی دکتر قره‌خانی با دکتر اردکانیان وزیر ‌محترم نیرو بمنظور حل مشکلات آب شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.

 در این جلسه که با حضور معاون محترم وزیر نیرو و رئیس سازمان آب و‌فاضلاب کشور(دکتر جانباز) برگزار شد، با اشاره به مشکلات شهروندان در شهر‌ها و روستاها به بررسی راه‌کارهای حل این معضلات پرداخته شد.

در انتهای این جلسه بنا به دستور وزیر محترم نیرو مقرر گردید جلسه ای با حضور دکتر قره‌خانی و دکتر جانباز و مدیران کل ‌آب روستایی و ‌شهری استان گلستان در جهت رفع مشکلات شهرستان علی‌آباد کتول در روز دوشنبه هفته آتی تشکیل شود تا درباره برنامه‌های آن سازمان محترم تصمیم گیری شده و  گزارش آن به مقام وزیر نیرو ارائه گردد.