دیدار صمیمی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی با رؤسای هیأتها، دبیران، نائب رئیسان، شوراهای ورزشی روستاها و ورزشکاران بخش کمالان

 دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی بهمراه بیکی بخشدار کمالان و دنکوب رئیس اداره ورزش و جوانان بخش کمالان دیداری صمیمی با رؤسای هیأتها، دبیران، نائب رئیسان، شوراهای ورزشی روستاها و ورزشکاران بخش کمالان در محل سالن اجتماعات بخشداری کمالان داشته و به بررسی مشکلات آنها پرداختند.

در پایان این نشست دو مجموعه تاتامی و یک دوشک کشتی و ٢٠٠ میلیون ریال کمک نقدی  به هیأتهای ورزشی و همچنین کمکهایی از قبیل توپ و تور از سوی دکتر قره خانی به هیأتهای ورزشی روستاها نیز اهداء شد.

همچنین مشکل زمین ورزشی شهر فاضل آباد و فنس کشی آن نیز در دستور کار قرار گرفت.