طلایه داران راستین خدمت به نظام خبر رسانی در جمهوری اسلامی ایران همواره سعی بر آن داشته اند که با تلاش وافر، جهان را به هاله از قداست در هم آمیزند تا آنچه را که عرضه می دارند ارزش خدایی به خود گیرد.

خبرنگاران به راستی تجسم امانت، تعهد، دلسوزی و وظیفه اند. خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سلامت فرهنگی و فکری هر جامعه ای، مرهون تلاش های شبانه روز آنهاست.

سومین نشست صمیمی دکتر اسدالله قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اصحاب رسانه و مطبوعات، شنبه ٢٧ مرداد ماه با استقبال پرشور اصحاب رسانه استان برگزار گردید.

همچنین به پاس همکاری صمیمانه و ارزشمند در انعکاس صادقانه اخبار و اطلاعات، لوح تقدیر به خبرنگاران گرانقدر اهدا گردید.