بازدید دکتر قره خانی نماینده مردم شریف شهرستان علی آبادکتول، مهندس زمانی نژاد مدیرکل بنیاد مسکن استان گلستان، مهندس جعفری رئیس بنیاد مسکن علی آباد کتول و آقای خسروی بخشدار مرکزی به اتفاق دهیار، شورا و جمعی از اهالی روستای کوچک استاجیق به منظور تصمیم گیری در خصوص بازنگری طرح هادی و الحاق به بافت ساخت و سازهای سالیان گذشته و نقاط منفصل از روستا

١٣٩٧/٤/٢٨