سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از بررسی طرح کاهش تصدی دولت بر انبارداری و انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی به جایگاهای سوخت و همچنین خدمات بهینه به مصرف کنندگان سوخت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

اسدالله قره خانی الوستانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی، بیان کرد: در جلسه امروز طرح کاهش تصدی دولت بر انبارداری و انتقال و توزیع فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های سوخت و همچنین خدمات بهینه به مصرف کنندگان مورد بررسی قرار گرفت. این طرح مواد و تبصره‌هایی داشت که بخشی از آن در جلسه امروز با حضور مدیرعامل شرکت پالایش و پخش و مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی بررسی شد.

وی در ادامه گفت: از آنجا که مواد این طرح به یکدیگر وابسته هستند و بخشی از مواد مربوط به اصل ۴۴ و بخشی از این جایگاه‌ها مربوط به بخش خصوصی است، تصمیم گیری نهایی انجام نشد.

وی در پایان گفت: قرار شد در جلسه بعدی کمیسیون نطرات جامع‌تری مطرح شود و ایرادهای موجود برطرف شود سپس در کمیسیون تصویب شده و به صحن مجلس ارایه شود.