اسدالله قره خانی، نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی تنها نماینده مردم گلستان است که با حضور در ترکیب هیئت رئیسه يكي از کمیسیون های مجلس دهم، به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس برگزیده شد.

به گفته دبیر مجمع نمایندگان گلستان، اسدالله قره خانی، نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی که پیشتر از آن به عنوان دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان انتخاب شده بود، عصر روز گذشته در نخستین نشست کمیسیون های تخصصی مجلس دهم در ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون انرژی قرار گرفت.

لذا با توجه به سوابق كاری و تسلط اسدالله قره خانی در این حوزه، وی با رای كل اعضای این کمیسیون، به عنوان سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دهم برگزيده شد.

در واقع با این رای از این پس اسدالله قره خانی به عنوان سخنگو به ارائه نظرات، برنامه ها و اهداف این کمیسیون در رسانه های جمعی، مطبوعات و رسانه ملی حضور یافته و جمع بندی نهایی نظرات کمیسیون توسط وی ارائه خواهد شد.

گفتنی است، بر اساس اظهارات اسدالله قره خانی، نماینده منتخب علی آبادکتول در مجلس دهم؛ روز گذشته اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های انرژی، آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، شوراها و امور داخلی کشور، صنایع و معادن، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مشخص شد، اما ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا مشخص نشد.

لازم به یادآوری است که از بین نمایندگان مردم گلستان در مجلس دهم شورای اسلامی اسدالله قره خانی، نماینده مردم علی آباد کتول تنها نماینده گلستان است که سابقه حضور در ادوار گذشته مجلس را در کارنامه خود دارد./ شبستان