سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از نشسست روز دوشنبه کمیسیون متبوعش با وزیر نفت خبر داد و گفت: برنامه ریزی وزارتخانه برای افزایش ضریب بازیافت نفتی از جمله محورهای این نشست است.

اسدالله قره خانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از جلسه مشترک کمیسیون انرژی با وزیر نفت در روز دوشنبه به منظور اعلام حمایت از اجرای برنامه های وزارت نفت در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: برنامه هایی که زنگنه عنوان کرده خواسته مجلس بوده و  اولویت کمیسیون انرژی  بوده است، که شامل افزایش ضریب بازیافت، گرفتن سهم کشور در میادین مشترک، پرهیز و جلوگیری از خام فروشی با توسعه پالایشگاه ها، بالا بردن راندمان ها در بخش ال ان جی می شود.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، افزود: توسعه پتروشیمی ها، صادرات گاز به سایر کشورها، استفاده از توان، تجهیزات و ظرفیت داخلی، انجام مراوده با کشورهای دیگر و صدور خدمات فنی و مهندسی از جمله برنامه های وزارت نفت در دولت دوازدهم بوده که کمیسیون انرژی نیز درخواست اجرای آن را از وزارتخانه دارد.

در رای اعتماد به زنگنه به شخص وزیر و برنامه های آتی وی رای داده شد

قره خانی با بیان اینکه نفس IPC برای جذب سرمایه گذار خارجی است، ادامه داد: قراردادهای داخلی به شکل های مختلف در کشور منعقد می شود، اما الگوی قراردادهای جدید که تایید آن فراز و فرود زیادی در مجلس داشت، دقیقا در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی است که بسیار روشن در آن جذب سرمایه گذاری خارجی مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه زنگنه اعتماد عمومی را جلب کرده است، یادآور شد:مجلس و نمایندگان به زنگنه با توجه به IPC، قرارداد توتال و نگاه برنامه ای و اولویت بندی های کاری وزیر رای داده است و رای بالا به زنگنه با رای دادن به وزارتخانه های دیگر متفاوت است، چراکه در وزارتخانه های دیگر شاید به شخص وزیر رای داده شود اما در رای اعتماد به زنگنه به شخص وزیر و برنامه های آتی وی رای داده شد.

موتور محرکه توسعه و پیشران اقتصادی کشور نفت است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه برنامه های وزارت نفت در تمامی شئون کشور اثرگذار است، افزود: موتور محرکه توسعه و پیشران اقتصادی کشور نفت است و اگر این بخش موفق نباشد، سایر بخش ها همانند راه، بهداشت و فرهنگ موفق نیست، چراکه هزینه تمامی این بخش ها از طریق نفت تامین می شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه بخش زیادی از مالیات ها از پیمان ها و حقوق ها گرفته می شود و تامین منابع آنها از نفت است، تصریح کرد: تمامی وزرا رای خاص خود را دارند، اما رای به وزیر نفت تایید ریل گذاری و  پذیرش سیاست این وزارتخانه است که حرکت در مسیر این سیاست ها مورد حمایت مجلس است./