سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است که تجربه ذخیره سازی گندم و سیلوسازی توسط بخش خصوصی باید در بخش نفت اجرا شود.

اسدالله قره خانی درگفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در بخش ذخیره سازی نفت و گاز حرکت هایی آغاز شده است، گفت: ایران تولیدکننده نفت است، لذا باید ذخایر استراتژیک نفت و گاز داشته باشد و سطح ظرفیت ذخیره سازی نفت و گاز خود را افزایش دهد،تا  در زمان اشباع بازار ناگزیر به عرضه نفت با هر قیمتی نباشد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در زمانی که قیمت مناسب است، ایران باید از ذخایر خود برای کسب درآمد بیشتر استفاده کند، افزود: تجربیات ناموفقی درخصوص ذخیره سازی نفت و گاز وجود داشته است، به عنوان نمونه در زمان تحریم ها در نفت سنگین ذخیره سازی صورت نگرفته بود و ناگزیر از شناورها برای ذخیره سازی نفت استفاده شد.

بخش خصوصی را باید در ذخیره سازی نفت و گاز وارد کرد

قره خانی ادامه داد: گاهی چندین ماه نفت روی دریا نگه داشته می شد و شناورها از نفت سنگین پر بود، نفت سنگین جای نفت های دیگر را گرفته بود و ضررهای فراوانی به کشور وارد کرد.

وی با بیان اینکه باید بخش خصوصی را در بخش ذخیره سازی نفت و گاز وارد کرد، یادآورشد: یکی از شرکت های وابسته به بانک ها درحال حاضر به ذخیره سازی نفت ورود کرده است، لذا حتما نباید دولت در بخش ذخیره سازی ورود پیدا کند، بلکه باید از پتانسیل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و افزایش ذخیره سازی استفاده کرد.

تجربه ذخیره سازی گندم و سیلوسازی توسط بخش خصوصی در بخش نفت نیز اجرا شود

قره خانی با اشاره به تجربه ذخیره سازی گندم و سیلوسازی توسط بخش خصوصی، افزود: چنین اقدامی در بخش نفت و گاز نیز امکانپذیر است، که با سرمایه گذاری بخش خصوصی در ذخیره سازی و پرداخت اجاره توسط دولت به این شرکت ها، مدیریت و نگهداری آن بر عهده دولت است.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی نفت در شناورها باید افزایش یابد، ادامه داد: شناورها به جای تحویل نفت در خلیج فارس می توان در مدیترانه، آفریقای جنوبی یا جنوب شرق آسیا می توانند حضور داشته باشند و ذخیره سازی نفت در این منطقه صورت گیرد.

توجه به ذخیره سازی نفت در الگوی قراردادهای IPC

این نماینده مردم درمجلس دهم،اظهارکرد: در بخش ذخیره سازی گاز  می توان ذخیره سازی را به صورت LNG انجام داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در الگوی قراردادهای IPC به ذخیره سازی نفت توجه شده است، تصریح کرد: ذخیره ها و کشفیات نفت در میادین مشترک باید افزایش یابد، تا بتوان از کشور طرف مقابل در استحصال و بهره برداری عقب نماند./